Światełko Pamięci

dla Taty, Grzegorza i ks. Jana Kaczkowskiego
Iwona