Światełko Pamięci

dla janeczki mojej najdrozszej
wnusiu, gelejza