Światełko Pamięci

dla Pamięci ks. Jana, módl się tam za nami Johnny 🙂
Beata T.