Światełko Pamięci

dla Kochanego Taty Edwarda, Dziadków i księdza Jana
Renata