Światełko Pamięci

dla dla ks. J. Kaczkowskiego
JUDYTA