Światełko Pamięci

dla ks. Jana Kaczkowskiego
Edyta