Światełko Pamięci

dla Kochanego Taty Kazimierza Draszewskiego
Małgorzata