Światełko Pamięci

dla dla za duszę kolegi Marka Kurowskiego, Stowarzyszenie "Eco-Kąpino"
Maciej Zelgert