Światełko Pamięci

dla Dla ś.p KS. Jana Kaczkowskiego
Agnieszka