Światełko Pamięci

dla Ks Jana, <3 babci Rozalki Zofii, niani Alinki i dziadkow Staskow
wnuczka