Światełko Pamięci

dla Tych, którzy w Drodze do Nieba, doświadczają po ludzku „piekła”… Bóg Jest!!!
Sebastian Kociński