Światełko Pamięci

dla Teresy i Kazimierza Wojciechowskich, Grażyny, Marzeny, Michała, Ireny i Michała
Kinga