Światełko Pamięci

dla Kochanego Taty Teodora
Syn z rodziną