Światełko Pamięci

dla ukochanej siostry Marysi
brat Stefan z żoną