Światełko Pamięci

dla Dla wszystkich osób Świętej Pamięci spotkanych na mojej drodze.
Jan Sokołowski