Światełko Pamięci

dla Dla wója Czesia i dla Karola