Światełko Pamięci

dla Dziadka Bronka, dziadka Mariana, poległych na wojnie
Karola