Światełko Pamięci

dla Za zdrowie rodziny Rojek i duszę Danusi
Maria i Tomasz