Światełko Pamięci

dla Ojca, teściów, córeczki, ks. Jana, sąsiada.
Karola