Światełko Pamięci

dla dla żony Elżbiety Tusk
Czesław