Światełko Pamięci

dla Wandy Polończyk-Pauluk, Juliusza Pauluk, Roberta Pauluk, Stanisława Mizery, Heleny Kobielskiej
Dorota i Mariusz