Światełko Pamięci

dla Księdza Piotra Lewańczyka
Anna Konkel