Światełko Pamięci

dla Wychowawcy Jana, Ulki i kolegów z klasy
Teresa Radzik