Światełko Pamięci

dla Józuś pamiętam ,cały czas jesteś ze mną
Uluś