Światełko Pamięci

dla Krystyny Pękackiej i zm. Pękackich Marchewków
Teresa