Światełko Pamięci

dla Andrzeja i Marianny Zakrzewskich zm. Zakrzewskich i Walczyków
Teresa