Światełko Pamięci

dla Jana i Janiny Sytów zm. Sytów i Strzeleckich
Teresa