Światełko Pamięci

dla Wyjątkowego polonisty, p. Jacka
Dominika