Światełko Pamięci

dla przyjaciołom i rodzinie
Teresa