Światełko Pamięci

dla Dla kochanego Brata i Szwagra Zbyszka