Światełko Pamięci

dla Ukochanej Mamy Teresy w 10 rocznicę śmierci
Kinga