Światełko Pamięci

dla dla Anny i dusze w czyściu cierpiące
Kinga