Światełko Pamięci

dla Teresy, Kazika, Grażyny, Michała, Marty, Stacha, Michała, Marzeny, Wiktorii, Jana,Andrzeja, Joanny,Ireny
Kinga