Światełko Pamięci

dla Babci, Dziadka, Ojca i wszystkich bliskich mi zmarłych
Anna