Światełko Pamięci

dla ś.p. Rodziców, Marii i Pawła
Wojtek