Światełko Pamięci

dla Ks. Jana Kaczkowskiego
Ania