Światełko Pamięci

dla Dla Kochanego Księdza Kaczkowskiego
Przemek