Światełko Pamięci

dla Za syna Grzegorza i zmarłych z rodziny
Alicja