Światełko Pamięci

dla zmarłych z mojej rodziny i mojej żony
Maciej i Agnieszka