Światełko Pamięci

dla Dla dziadków i babcie, kuzynkę Iwonkę. Dla ks. Jana Kaczkowskiego
Marzena