Światełko Pamięci

dla Dla Ks. Jana Kaczkowskiego.
Arek.