Światełko Pamięci

dla Za zmarłych ojca, dziadka, teścia Kazimierza oraz brata, wujka Bogdana.
Alicja z rodziną