Światełko Pamięci

dla MARIANNY KONDEJ
ZOFIA KONDEJ