Światełko Pamięci

dla Ukochanej żonie Irence
Michał