Światełko Pamięci

dla Moim kochanym bliskim sercu
Barbara