Światełko Pamięci

dla Dziadkowie, Rodzice, Siostra
Joa