Światełko Pamięci

dla Babci Marysi oraz innych z mojej rodziny
Edyta Maria