Światełko Pamięci

dla Rodzicom, siostrze, dziadkom
Aneta