Światełko Pamięci

dla Kochanych Babć Elżbiety i Heleny
Piotr Giełdon