Światełko Pamięci

dla śp. Rodziców -Eugenie i Stanisława Dereszewskaich
Alina Dereszewska